دتکتورهای پرتوی(بیم دتکتور )ساخت کمپانی FIRE-RAY با قابلیت تنظیم در ارتفاع پایین از جدیدترین و مناسب ترین تجهیزات برای فضاهای گسترده می باشد.

کاتالوگ دتکتور پرتوی (بیم دتکتور) FIRERAY