دتکتورهای تشخیص گاز SENSITRON دارای طیف وسیعی از تکنولوژیهای آشکارسازی است که شامل سنسورهای مادون قرمز صنعتی  IR و همچنین سلولهای الکتروشیمیایی برای تشخیص گازهای سمی است .محصولات سری SMART3G این کمپانی به طور خاص برای کاربردهای صنعتی طراحی شده است.

کاتالوگ تجهیزات SENSITRON