برقراری ایمنی در محیط کار امری ضروری جهت دستیابی به موفقیت است. چنانچه محیط کار، پرسنل، تجهیزات و مشتریان شما در معرض خطر باشند هیچگاه نمیتوانید به استانداردهای مد نظر خود برسید.

شرکت کدص با در اختیار داشتن طیف وسیعی از محصولات و داشتن شعبات خارجی و نمایندگی های متعدد، قادر خواهد بود تجهیزات متناسب و خاص محل شما را تامین نماید. فرقی نمیکند محل و شرایط کار و زندگی شما چگونه است و با چه خطرات و ریسک هایی مواجه هستید، کدص راهکارهای متنوعی متناسب با نیازها و توان مالی شما ارائه می دهد.

تجهیزات HONEYWELL

تجهیزات NITTAN

بیم دتکتور FIRERAY

تجهیزات SENSITRON

تجهیزات FIKE