شرکت کاربرد الکترونیک در صنایع

کمپانی نیتان تولید کننده عمده دتکتورهای اعلام حریق آدرسپذیر از جمله دود (EV-P)، حرارت(EV-H A1R و EV-H CS)، دود و حرارت ترکیبی(EV-PH) می‌باشد.