سیستم آنالیزور محیطی هوا با تکیه بر تحلیل و آنالیز هوای در گردش اتاق عمل می نماید. اساس کار این سیستم بر اساس تجزیه گازهای ورودی به سیستم و تفکیک آنها به عناصر سازنده و درصد بندی آن اجزا می باشد که بر این اساس عناصر محصولات حریق به تفکیک مجزا می شوند و از همین رو سیستم توانایی بررسی و تفکیک حالت نرمال و حالت حریق را دارا می­باشد.سرعت عملکرد این سیستم بسیار بالا بوده و در کسری از ثانیه قادر به کشف حریق و هشدار مربوط به آن می­باشد. این دستگاه برای استفاده در اتاق های سرور و دیتا سنترها بسیار مناسب است. در این اتاق ها به دلیل گردش سریع هوا، امکان تشخیص دود توسط دتکتورهای معمولی وجود ندارد و میبایست از دتکتورهای مکنده دود استفاده گردد.