دیتا سنترها و اتاق های سرور به دلیل اطلاعات ذخیره شده در آنها، بخش حیاتی و بسیار مهم در سازمانها می باشد. ایجاد اختلال در کار دیتا سنترها میتواند تاثیرات مخربی بر محیط کار و حتی زندگی روزمره مردم ایجاد کند.  بروز حریق در این مراکز خسارات بسیار سنگین و غیر قابل جبران به صاحبان آنها وارد می نماید. در نتیجه تامین ایمنی فضای شبکه های اطلاعاتی اهمیت فوق العاده ای دارد. مهمترین نکته در مورد دیتا سنترها قابلیت دسترسی دائمی به آنها (۹۹٫۹۹۵% در سال) میباشد. بنابر این حتی در هنگام بروز حریق نباید هیچ وقفه ای در کار آنها ایجاد گردد. با نصب سیستم های اعلام و اطفاء حریق مخصوص دیتا سنترها میتوان به این مهم دست یافت.

عوامل مختلفی در دیتا سنترها میتواند باعث بروز حریق شود. وجود دائمی الکتریسیته که عامل ایجاد حریق است و نیز وجود مواد قابل احتراق مانند کابل ها، سیستم تهویه، بردهای الکترونیکی، تایل سقف کاذب و … دو عاملی هستند که ریسک حریق در دیتا سنترها را بالا می برند. همچنین بروز اتصال کوتاه به دلیل حجم بالای کابل کشی، عواقب جدی به دنبال دارد.

نکات کلیدی در ایمنی دیتا سنتر یا مراکز داده

  • استفاده از دتکتور مکنده دود به همراه دتکتور دود پوینت

  • استفاده از عوامل اطفاء پاک مانند گازهای FM200 و IG

  • عدم استفاده از سیستم اطفاء حریق ایروسل به دلیل آسیب به تجهیزات

  • بازرسی و تست دوره ای تجهیزات

  • مانیتورینگ مستمر دما و رطوبت اتاق

  • یکپارچه سازی و تحت شبکه دراوردن کلیه سیستم ها و امکان مانیتورینگ از یک محل

مطالب مرتبط

اینفوگرافیک دیتاسنترها

ما کمک میکنیم مراکز داده شما هوشمندتر، ایمن تر و بهینه تر عمل کنند.

ادامه مطلب

دتکتور مکنده دود

نگاهی بر سیستم تشخیص دود ایرسمپلینگ

ادامه مطلب

سیستم اطفاء حریق FM200

نگاهی بر سیستم اطفاء حریق FM200

ادامه مطلب