بروز حریق در ساختمانهای مسکونی و تجاری خطرات جانی و مالی فراوانی به دنبال دارد و نیز میتواند تاثیرات روانی بدی بر عموم مردم جامعه به جا گذارد. امروزه ایمن کردن ساختمانها نیازمند ارتقاء فرهنگ ایمنی و همچنین افزایش الزامات توسط سازمانهای مربوطه می باشد. بر همین اساس سازمان آتش نشانی با وضع قوانین و مصوبات، اخذ پایان کار کلیه ساختمان های مسکونی و تجاری را منوط به رعایت اصول ایمنی و آتش نشانی مطابق با دستورالعمل های ارائه شده توسط آن سازمان کرده است.

شرکت KEDS با اشراف کامل بر استانداردهای بین المللی و نیز دستورالعمل ها و ضوابط آتش نشانی ایران، و همچنین به کار گیری کارشناسان باتجربه و زبده در این زمینه، کلیه طراحی ها و اجرای سیستم های اعلام و اطفاء حریق را  مطابق با بالاترین استانداردها انجام داده و اخذ فوری تاییدیه از سازمان آتش نشانی را تضمین می کند.

شرکت KEDS از معدود شرکت های مورد تایید سازمان آتش نشانی می باشد.

 

خدمات حرفه ای شرکت KEDS

 • انجام طراحی سیستم های اعلام و اطفاء حریق با استفاده از نرم افزارهای معتبر بین المللی
 • نصب و اجرای انواع سیستم های اعلام و اطفاء حریق مطابق با دستورالعمل های آتش نشانی
 • مشاوره، نظارت و تضمین اخذ تاییدیه آتش نشانی
 • ارائه نقشه ها و مدارک معتبر طراحی (PFD, P&ID, DESIGN CRITERIA, ERECTION & TEST MANUAL, …)
 • ارائه نقشه ها و مدارک معتبر جهت نصب تجهیزات
 • ارتقاء،بهبود و راه اندازی سیستم های قدیمی
 • انجام سرویس و نگهداری دوره ای
 • انجام تست عملکرد سیستم

نکات کلیدی در ایمنی ساختمان های مسکونی و تجاری

 • استفاده از سیستم اعلام حریق آدرس پذیر

 • نصب کپسول های دستی اطفاء حریق در محل های قابل دسترس و فواصل استاندارد

 • انتخاب پمپ و مخزن مناسب جهت تامین آب و فشار لازم

 • انتخاب درست تجهیزات اعلام و اطفاء حریق مناسب هر محل

 • نصب فایر باکس و هوزریل در فواصل استاندارد

 • عدم استفاده از آب جهت اطفاء آشپزخانه ها