انجام سرویس و نگهداری منظم و مطابق با چک لیست های استاندارد، باعث افزایش کارایی سیستم و اطمینان از عملکرد صحیح سیستم در مواقع خطر می شود. همچنین با توجه به وظیفه­ ی حساس و سنگین سیستم های ایمنی و عدم ریسک پذیری آنان، باید نسبت به عملکرد صحیح و به موقع آن­­ها حساسیت ویژه ای به خرج داد. عملیات سرویس و نگهداری از قسمت های بسیار کم هزینه در استقرار ایمنی محل است که متاسفانه توجه چندانی به آن نمیشود و در بسیاری موارد هزینه اضافی تلقی می گردد. در صورتیکه با صرف هزینه بسیار اندک ماهیانه میتوان سلامت سیستم را در مواقع خطر تضمین نمود. ضمن اینکه مطابق استاندارد انجام سرویس و نگهداری منظم توسط افراد دارای صلاحیت یک الزام محسوب میشود.

تیم سرویس و نگهداری شرکت کدص متشکل از مهندسین برق و الکترونیک و مکانیک و با تجربه بالا  به صورت ۲۴ ساعته و در تمام روزهای سال حتی تعطیلات آماده سرویس دهی به کارفرمایان می باشند. این سرویس ها به صورت آن کال و در کوتاه ترین زمان ممکن انجام می شود.

 

عملیات سرویس و نگهداری شامل چند بخش میباشد.

  • بازرسی چشمی (هفتگی یا ماهانه) که توسط پرسنل آموزش دیده کارفرما انجام می شود.
  • چک کردن تجهیزات (ماهانه) توسط شرکت پیمانکار مورد تایید سازمان آتش نشانی انجام می شود.
  • تست عملکرد (شش ماه یکبار یا سالی یکبار) توسط شرکت پیمانکار مورد تایید سازمان آتش نشانی انجام می شود.
  • تعمیر یا تعویض که در صورت نیاز توسط شرکت پیمانکار مورد تایید سازمان آتش نشانی انجام می شود.