دی اکسید کربن گازی است غیر قابل احتراق ، بی بو ، غیر سمی و سنگین تر از هوا کــــــه دارای چگالی ۵/۱ بوده و هادی الکتریسیته نیست . مکانیسم عمل آن هنگام حریق به سه صـورت اســت : اول خفه کردن آتش با تشکیل یک لایه سنگین مقاوم در مقابل عبور هوا ، دوم رقیـــــق کــــردن اکسیژن هوا در اطراف محوطه حریق و سوم سرد کردن آتش .یکی از خصوصیات مهم گاز CO2 این است که باعث خسارت به تجهیزات موجود در محیط حـریق نمیشود . لذا در مواردی که مواد با ارزش دچار حریق می شوند مناسب تر از خامـوش کننــــده های دیگر است. CO2 برای حریق های الکتریکی و الکترونیکی بسیار مناسب است زیرا بدلیل عـدم هدایت جریان برق و عدم وجود مواد باقیمانده باعث اتصالی یا خرابی نمی‌گردد.

مزایا و معایب اطفاء حریق با گاز CO2

  • استفاده از آن برای محل هایی که پرسنل حضور دارند با شرایط خاصی امکان پذیر است

  • دارای قدرت اطفاء حریق بالا

  • روی انواع حریقهای کلاسهای B , A وC اثر داشته و عمل می نماید

  • پس از اطفاء حریق بر روی اشیاء و دستگاههای حساس برقی و الکترونیکی اثر ســـویـی بجای نمیگذارد

  • دارای قابلیت نفوذ فراوان بوده و براحتی در تمامی منفذها و زوایای دستگاهها نفوذ میکند

  • در صورت پاشش به محیط حتما نیاز به تخلیه افراد حاضر در محل دارد

  • در محل هایی که امکان خروج آسان برای افراد وجود ندارد استفاده خودکار از آن توصیه نمی