از آنجا که متصرفین بیمارستان عموماً افراد ناتوانی هستند که امکان نجات خـود را ندارند، آتش سوزی احتمالی بیشتر از هر مکان عمومی دیگری می تواند باعث خسارات جـانی شـود، بعـلاوه بـدلیل وجود دستگاهها و تجهیزات گرانقیمت و متعدد، با ایراد خسارات مالی بزرگ، شدیداً به وجهه عمومی بیمارستان نیز آسیب برساند. همچنین انتخاب سیستم مناسب و موثر جهت اطفاء حریق در مراکز درمانی  به دلیل وجود مواد اشتعال زای متنوع و با حجم بالا باید بسیار دقیق و علمی صورت پذیرد.

شرکت کدص راهکارهای تخصصی و پیشرفته جهت ایمن سازی این مراکز ارائه می دهد که عبارتند از سیستم های هوشمند اعلام و اطفاء حریق، دوربین های مداربسته ویژه و تحت شبکه، پیجینگ اضطراری، کنترل دسترسی، کنترل دود، مانیتورینگ یکپارچه، هوشمند سازی ساختمان و سیستم تشخیص مزاحم. می توان با یکپارچه سازی و تحت شبکه دراوردن همه سیستم های مذکور به سهولت کارکرد تجهیزات و کاهش نظارت بر سیستم ها کمک شایانی کرد.

خدمات تخصصی شرکت کدص

 • مشاوره رایگان جهت انتخاب مناسب ترین سیستم برای محل
 • طراحی بر اساس استانداردهای معتبر و نرم افزارهای پیشرفته
 • تامین ، نصب و راه اندازی سیستم های ایمنی حریق و سیستم های حفاظتی
 • یکپارچه سازی سیستم های ایمنی، حفاظتی و نظارت تصویری
 • تامین تجهیزات حفاظت فردی
 • شبیه سازی حریق و کنترل دود
 • سرویس و نگهداری منظم
 • شناسایی و پیش بینی خطرات
 • ارزیابی ریسک
 • آموزش پرسنل

نکات کلیدی در ایمنی مراکز درمانی

 • شناسایی نقاط خطر و بحرانی

 • جداسازی مناطق پر خطر

 • یکپارچه سازی سیستم های ایمنی و حفاظتی

 • به کارگیری تجهیزات هوشمند اعلام و اطفاء حریق

 • نصب دوربین های مداربسته تحت شبکه

 • سیستم پیجینگ اضطراری

 • یکپارچه سازی سیستم تهویه دود و اعلام حریق

 • کنترل و مدیریت دود

 • آموزش پرسنل و تشکیل تیم بحران

 • نظارت و سرویس و نگهداری منظم تجهیزات