مطالبی که در این بخش آمده به شما کمک خواهد کرد تا با آگاهی و اطلاعات بیشتر سیستم مورد نیاز خود را انتخاب کنید. این بخش شامل استانداردهای ایمنی، توضیح و مقایسه سیستم های مختلف، علل بروز حریق و راهکارهای مقابله با حریق می باشد.

مقایسه-خاموش-کننده-ها

جدول مقایسه مشخصه خاموش کننده ها

جدول فاصله تجهیزات اعلام حریق

سیستم اطفا FM200

ضوابط پوشش مقاوم به حریق

ضوابط ملاک عمل سامانه های تهویه، تخلیه و کنترل دود