مطالبی که در این بخش آمده به شما کمک خواهد کرد تا با آگاهی و اطلاعات بیشتر سیستم مورد نیاز خود را انتخاب کنید. این بخش شامل استانداردهای ایمنی، توضیح و مقایسه سیستم های مختلف، علل بروز حریق و راهکارهای مقابله با حریق می باشد.