نرم افزار Pipenet  یک نرم افزار فوق العاده کاربردی و مورد نیاز در طراحی و محاسبات تاسیساتی می باشد. این نرم افزار ، ابزاری توانمند به منظور طراحی سیستم های آتش نشانی قابل کارکرد در نیروگاه ، پالایشگاه ، سایت های پتروشیمی و … مطابق با قواعد(NFPA 13, NFPA 15, NFPA 16) NFPA می باشد. سیستم های آتش نشانی ترکیبی از رینگ اصلی ، سیستم دیلوج ، سیستم اسپرینکلر ، تزریق فوم و … بوده که می توان با استفاده از نرم افزار فوق سایز پمپ ها ، لوله ها ، نازل ها (Spray & Sprinkler) و … را طراحی و محاسبه نمود. این نرم افزار برای آنالیز جریان سیال در سیستم های آتش نشانی برای حالت پایدار ( در دو فاز طراحی و محاسبه) می باشد که دارای قابیلیت Import/Export با نرم افزار AutoCAD می باشد.