رعایت استانداردها و الزامات در بخش نصب و راه اندازی، یکی از ارکان اصلی در عملکرد صحیح سیستم های ایمنی و حفاظتی است. در بسیاری موارد با وجود صرف هزینه های بسیار در خرید تجهیزات با کیفیت و معتبر، به دلیل نصب غیر مهندسی تجهیزات، سیستم کارایی لازم را ندارد. ما در کدص با در اختیار داشتن کادر متخصص و حرفه ای و تجهیزات و امکانات پیشرفته، صحت عملکرد و افزایش طول عمر سیستم را تضمین میکنیم.

در مرحله نصب، توجه به شرایط محیطی و خواسته های کارفرما بسیار حائز اهمیت است. همچنین پس از اتمام نصب، تست سیستم باید مطابق با دستورالعمل ها و چک لیست های ارائه شده در استاندارد انجام شود.