کارخانه ها و انبارها به دلیل فعالیت هایی که در آنها صورت میگیرد و نیز حجم بالای مواد موجود در آنها از مکانهای با ریسک خطر بالا به حساب می آیند. نقص و یا نبود ایمنی در برابر حریق باعث ایجاد خسارات و هزینه های ناخوشایند و نیز اختلال در روند کار کارخانه می شود. میزان ریسک حریق به فاکتورهای متعدد از قبیل فرایندهایی که در کارخانه انجام می گیرد، تعداد افراد شاغل، تعداد و نوع انبارهای موجود، شرایط جوی و غیره بستگی دارد. در اینجا به ۶ دلیل اصلی ایجاد ریسک حریق در کارخانه ها و محیط های صنعتی اشاره میکنیم:

 •  بیشترین ریسک حریق مربوط می شود به انبارها. حجم بالای مواد، بسته بندی ها و پالت های قابل احتراق، چیدمان غیر استاندارد، عدم تفکیک درست مواد بر اساس میزان اشتعال پذیری آنها، نگهداری فله ای مواد و نیز ارتفاع بالای چیدمان کالاها از عوامل بروز حریق های گسترده و شدید در انبارهای صنعتی می باشد.
 • انجام فرایندهایی که در آنها مواد اشتعال زا استفاده می شود. مانند اتاق های رنگ، نساجی ها، تولیدات دارویی، تولید حلال های شیمیایی و … . و نیز وجود خطاهای دستگاهی در ماشین هایی که درست تعمیر نشده و یا به موقع سرویس و نگهداری و بازرسی نشده اند.
 • عوامل انسانی مانند انداختن ته سیگار در محیط کارخانه به خصوص در محل هایی که بخارات قابل اشتعال وجود دارد.
 • وجودتجهییزات الکتریکی که به طور منظم سرویس و نظارت نشده اند. و یا تجهیزاتی که جرقه تولید می کنند.
 • آشپزخانه ها و آبدارخانه ها بسته به نوع وسایلی که در آنها به کار رفته پتانسیل ایجاد حریق را دارند.
 • کارهای تعمیراتی، آزمایشگاهی، جرقه و خرده های مذاب حاصل از جوشکاری و برشکاری که منابع جدی اشتعال می باشند.

نکات کلیدی در ایمنی انبارها و کارخانه ها

 • تفکیک فرایندها و مواد پر خطر

 • استفاده از تجهیزات تهویه مناسب

 • توجه به ارتفاع و نحوه چیدمان کالا در انبارها

 • استفاده از سیستم های اعلام و اطفاء حریق پیشرفته و مناسب محل

 • جلوگیری از بروز آلارم های کاذب به دلیل وجود غبار یا دود ماشین های باربری

 • بازرسی و تست دوره ای تجهیزات