آتش سوزی در کتابخانه و موزه یک فاجعه است. از بین رفتن کتاب ها و مجموعه های ارزشمند گردآوری شده در این اماکن باعث از بین رفتن پشتوانه فرهنگی و تاریخی یک ملت می گردد. نبود سیستم خودکار خاموش کننده آتش، عنصر مهمی در بروز خسارات حاصل از آتش سوزی می باشد زیرا نمی توان به آسانی مانع تبدیل شدن آتش های کوچک به آتش های بزرگ شد.

انتخاب نوع ماده خاموش کننده برای موزه ها و کتابخانه ها بسیار حائز اهمیت است. آب و خاموش کننده های پودری و ایروسل بیشتر از آتش به محتویات کتابخانه و موزه آسیب میزنند. بنابراین در انتخاب سیستم اطفاء حریق مناسب باید به دو فاکتور عدم آسیب به محتویات و عدم آسیب به افراد حاضر در محل توجه زیادی نمود. مناسب ترین خاموش کننده برای موزه ها و کتابخانه ها، FM200، FE13، FE25، FE36، NOVEC می باشد.

نکات کلیدی در ایمنی کتابخانه ها و موزه ها

  • استفاده از تجهیزات پیشرفته اعلام و اطفاء حریق

  • استفاده از دوربین های مداربسته تحت شبکه

  • انتخاب درست ماده خاموش کننده

  • جلوگیری از ایجاد حریق در سقف ها و کف های کاذب

  • استفاده از تجهیزات اعلام حریق بیسیم

  • توجه ویژه به عدم آسیب به شکل ظاهری ساختمان

  • رعایت کامل اقدامات پیشگیرانه حریق

  • تدوین دستورالعمل و آموزش مدیریت حادثه جهت پرسنل