شرکت کاربرد الکترونیک در صنایع

سیستمهای اطفا حریق مبتنی بر گازهای Clean Agent سیستمهایی پاک و بدون برجایگذاری پسماند می‌باشند که از آلایندگی محیط زیستی فوق‌العاده پایین و نزدیک به صفر برخوردار هستند. اصول عملکرد این سیستمها ، جایگزین کردن اکسیژن با گازهای بی‌اثری همچون نیتروژن، آرگون یا دی اکسید کربن و کاهش دمای حریق می‌باشد. برخی از آنها ضمن قطع زنجیره شیمیایی حریق ، با سرد کردن حریق را خاموش می‌نمایند. استاندارد NFPA2001 مرجع معتبر برای دسترسی به اطلاعات و مشخصات این گازها است.


اطفا حریق موضعی REACTON
اطفا حریق موضعی REACTON
بیشتر
سیستم اطفا حریق NOVEC
سیستم اطفا حریق NOVEC
بیشتر
سیستم اطفا حریق HFC-227ea
سیستم اطفا حریق HFC-227ea
بیشتر