واحد  ایمنی بهداشت HSE  شرکت مهندسی KEDS

بهداشت و ایمنی از سال ۱۸۸۵ با هم مطرح شده اند و هر جا که ایمنی مطرح شده است سخن از بهداشت و محیط نیز به میان آمده است. مباحث ایمنی بعد از انقلاب صنعتی به دلایل افزایش آمار مرگ کارگران مطرح گردید. مسائل محیط زیست نیز بعد از انقلاب صنعتی به وجود آمد و به شکل حادی مطرح گردید. همچنین به دلیل شرایط و سنگینی کار درمعادن زغال سنگ و افزایش بیماری های ناشی از کار در میان کارگران بحث بهداشت نیز مطرح گردیدو در گام بعدی ارتباط بین بیماری و وقوع حادثه کشف گردید.یعنی پی بردند که وقتی کارگری بیمار شود حادثه می آفریند یا اینکه دچار حادثه می شود یا بیماری ها نیز افزایش می یابد و اینها به گونه ای به یکدیگر متصل هستند.

به جهت اهمیت این موضوع می بینیم که در قانون کار آمریکا که در سال ۱۹۷۰ تصویب شده است بخشی تحت عنوان ((رایت تونو)) گنجانده شده است که بر حق کارکنان و کارگران نسبت به شناخت خطرات و مشکلات محیط کارشان تصریح دارد. این مساله یکی از حقوق کارکنان است و باید توسط کارفرمایان به آگاهی آنان برسد تا بدانند در چه محیطی کار کنند و در این صورت موضوع تعهد که از الزامات HSE است در او ایجاد می شود و می تواند به عنوان یک همکار و همراه به شما کمک کند.

در حقیقتHSE، موضوعات بهداشت، ایمنی و محیط زیست را در پروژه ها تحت کنترل خود در می آورد. به عبارت دیگر در هر کدام از شاخه هایHSE ،مواردی گنجانده شده که هر یک به تنهایی شامل موارد متعددی می باشد که در زیر به آنها اشاره می شود.

تصویب اولین قانون HSE در کشور مصادف بود با اولین قانون نفت در ایران .

ماده۳۷ قانون نفت مصدب سال ۱۳۵۳ اشاره به موضوع محیط زیست دارد و شرکت نفت ملی ایران را موکلف میکند در جریان مربوط به هر قرار داد، دقت و مراقبت کامل را جهت حفظ منابع ثروت طبیعی و همچنین جلو گیری از آلودگی محیط ؛ هوا و آب در صنعت مربوطه بعمل آورد .

در سال ۱۳۶۶ تعاریف عملیات نفتی بصورت جامع و با ذکر اقدامات مربوط به حفاظت محیط زیست ، ایمنی و بهداشت صنعتی که اکنون (HSE) شناخته میشودتوسعه یافت .

در حال حاضر این دستورالعمل در تمای پروژه های در حال ساخت و یا تولید جاری است.

 

تعریف واژه HSE

در بعضی ازکشورها از واژه HSE خلاصه شده HEALTH,SAFETY& ENVIRONMENT به معنی بهداشت یا سلامت ،ایمنی و محیط زیست بوده استفاده مینمایند و در بعضی از کشورها و سازمانها این واژه خلاصه شده HEALTH&SAFETY EXECUTIVEبه معنی مدیریت بهداشت یا سلامت و ایمنی میباشد و در بعضی از کشور ها و سازمانهای دیگر نیز با توجه به اهمیت تقدم و تاخر بهداشت ،ایمنی و محیط زیست S بجای H ویا E بجای هر دو میباشد .

 

 

.

در حقیقتHSE، موضوعات بهداشت، ایمنی و محیط زیست را در پروژه ها تحت کنترل خود در می آورد. به عبارت دیگر در هر کدام از شاخه هایHSE ،مواردی گنجانده شده که هر یک به تنهایی شامل موارد متعددی می باشد که در زیر به آنها اشاره می شود.

بهداشت(hEAlth): درپروژه های مختلف که شامل بهداشت عمومی (فردی) بهداشت محیط و بهداشت حرفه¬ای می شود حائز اهمیت می¬باشد. بهداشت فردی به سلامت مجموعه افراد مربوط می شود، بهداشت محیط پیرامون پروژه را در بر می گیرد و بهداشت حرفه ای شامل یک سری آنالیزهای شغلی می شود.

ایمنی(SAFETY): درهر پروژه یک سری مخاطرات ایمنی وجود دارد که در صورت عدم رفع آن مغایرتها ممکن است منجر به حوادثی شود.در زمینه ایمنی در پروژه ها ، مسائل گسترده ای مطرح می شود که خود شامل چند دسته است. دسته اول مربوط به ایمنی در عملیات می باشد که خود شامل حفاری، کار در ارتفاع، جوشکاری و برشکاری، ایمنی ماشین آلات و… می باشد. دسته دوم مربوط به ایمنی در پروژه ها است که شامل ایمنی انبار، مدیریت حریق، محصورسازی، علائم هشداردهنده و … می باشد. و دسته سوم شامل ایمنی اشخاص در پروژه ها می باشدکه شامل استفاده از تجهیزات حفاظت فردی

 

اساساً واژه سلامت (Health) در سه سطح زیر تعریف شده است:

 

سطح ۱: بهداشت کار (Occupational hygiene)

سطح ۲: طب کار (Occupational medicine)

سطح ۳: خدمات پرستاری و توان بخشی مرتبط با کار (Occupational Health  nursing)سطح یک به لحاظ تقویت نمودن مباحث پیشگیرانه در صنعت، در ساختار HSEانجام وظیفه می نمایند

بهداشت کار یا مهندسی بهداشت در ساختار HSE شامل کلیه خدمات بهداشت محیط، بهداشت تغذیه کارکنان و بهداشت حرفه ای داخل محیط های کاری صنعت نفت می باشد.مهندسی بهداشت همانند دیگر علوم برای ارائه خدمات خود به فراخور نیاز صنعت نیازمند بهره گیری از تخصص های مختلف از قبیل شیمی، آمار، اپیدمیولوژی، فیزیولوژی، سم شناسی، آناتومی، طب صنعتی، تغذیه، توانبخشی و … می باشد. به همین علت کارشناسان بهداشت در صنعت نفت برای ارائه خدمات هرچه موثرتر می بایست از اطلاعات واحدهایی  از قبیل بهره برداری، تعمیرات، فرآیند، طب صنعتی و … استفاده نمایند.بنابراین می بایست پس از بررسی تمامی جوانب کار و قبل از شروع بکار اصلی خود هماهنگی های لازم با بخش های مورد نیاز را انجام و از برقراری این هماهنگی اطمینان حاصل نمایند.فعالیت های بهداشت محیط از قبیل:۱- شناسایی، ارزیابی و کنترل آلودگی های هوا، آب و فاضلاب و پسماندها۲- تأمین آب و موادغذایی سالم با کمک بهداشت تغذیه۳- سم پاشی، طعمه گذاری، مبارزه با حشرات و جوندگان

و… فعالیت های بهداشت تغذیه کارکنان از قبیل:۱- شناسایی، ارزیابی و پیشگیری از آلودگی مواد غذایی بوسیله آب، خاک، هوا، گیاهان، حیوانات۲- اطمینان از سلامت مواد غذایی کارکنان۳- تنظیم برنامه تغذیه کارکنان با توجه به سلامت فرد و محیط های کاری آنها

و … فعالیت های بهداشت حرفه ای از قبیل:۱- شناسایی، اندازه گیری، ارزیابی و کنترل ریسکهای بهداشتی (عوامل زیان آور محیط کار) شامل:

 

  • عوامل زیان آور فیزیکی

 

  • عوامل زیان آور شیمیایی

 

  • عوامل زیان آور بیولوژیکی

 

  • عوامل زیان آور ارگونومیکی

 

  • عوامل زیان آور مکانیکی

 

۲- پیشگیری از وقوع بیماریهای ناشی از کار کارکنان و اطمینان از سلامت آنها۳- پیشگیری از وقوع حوادث، آسیب ها و حفاظت کارکنان .

محیط زیست   EXECUTIVE

 

ماده۳۷ قانون نفت مصدب سال ۱۳۵۳ اشاره به موضوع محیط زیست دارد و شرکت نفت ملی ایران را مولف میکند در جریان مربوط به هر قرار داد، دقت و مراقبت کانل را جهت حفظ منابع ثروت طبعی و همچنین جلو گیری از آلودگی محیط ؛ هوا و آب در صنعت مربوطه بعمل آورد .

واحد  ایمنی بهداشت شرکت کاربرد الکترونیک در صنایع   دارای کارشناسان  مجرب و آموزش دیده  و دارای گواهینامه های معتبر بین المللی  میباشد  و آمادگی خود را جهت هرگونه همکاری در زمینه HSE  با شما اعلام میدارد  .