Kitabxanada və muzeydə olan yanğınlar fəlakətdir. Bu yerlərdə kitab və koleksiyonların qiymətli koleksiyonlarının ortadan qalxması bir millətin mədəni və tarixi dəstəklərini pozur. Avtomatik yanğın söndürmə sisteminin olmaması yanğının ziyan etməsi riskindəki mühüm elementdir, çünki kiçik yanğın böyük atəşə çevrilmədən asanlıqla qarşısı alınmaz. Muzey və kitabxanalar üçün söndürmə cihazının növünü seçmək çox vacibdir. Su və toz söndürücülər və Erosel kütləvi kitabxananın məzmununa və muzeyə daha çox zərər verir. Buna görə müvafiq yanğın söndürmə sistemini seçərkən, yerdəki insanlara zərər verməmə və zərər görməməsi üçün iki amilə diqqət yetirilməlidir. Muzey və kitabxanalar üçün ən uyğun söndürücü FM200, FE13, FE25, FE36, NOVEC.