شرکت کاربرد الکترونیک در صنایع

کشف علائم حریق توسط دتکتورهای دود،حرارت، شعله، گاز و … و نیز کنترل و مانیتورینگ وضعیت سیستم همگی در بستر یک سیستم اعلام حریق و با اتصال به کنترل پنل مرکزی صورت می‌گیرد.


سیستم اعلام حریق NOTIFIER
سیستم اعلام حریق NOTIFIER
بیشتر
سیستم اعلام حریق NITTAN
سیستم اعلام حریق NITTAN
بیشتر