شرکت کاربرد الکترونیک در صنایع

هیچ یک از حوادث آتش‌سوزی مشابه هم نیستند، آنها به دلایل مختلف شروع می‌شوند و اغلب شرایط بسیار چالش برانگیزی برای کنترل و اطفا آنها ایجاد می‌شود. با این حال، Reacton مجموعه‌ای از سیستم‌های اطفا حریق انعطاف پذیر، آزمایش‌شده و تأییدشده را تولید کرده است که می‌توانند به طور خودکار آتش را قبل از اینکه فرصت مهار آن از دست برود، شناسایی و سپس اطفا نمایند.

سیستمهای اطفا حریق موضعی در پاسخ به نیاز صنایع در خصوص حفاظت از تجهیزات حساس که در فضای نسبتا متوسط تا کوچکی محصور شده‌اند تولید و عرضه شده‌اند. با وجود این سیستمها در صورتی که ملاحظات نصب آنها فراهم باشد دیگر نیازی به سیستمهای اطفا حریق Total نبوده و یا در صورت لزوم از آن سیستمها به عنوان سیستم پشتیبان استفاده می‌گردد. با وجود سیستمهای اطفا حریق موضعی فایرتیوب، هزینه‌ی اجرای یک سیستم اطفا حریق برای کاربردهای خاص به میزان قابل توجهی کاهش یافت و همین امر میزان اقبال به این سیستمها را به سرعت در سراسر دنیا افزایش داد.

شرکت کاربرد الکترونیک در صنایع با دارا بودن نمایندگی معتبر از کمپانی REACTON انگلستان، تولید کننده سیستمهای اطفا حریق فایرتیوب تحت استانداردهای UL,FM و LPCB ، تا کنون توانسته است صدها پکیج از این سیستمها موضعی را در صنایع محتلف در کشور تامین و اجرا نماید.

اما نحوه‌ی عملکرد این سیستمها چگونه است؟

سیستمهای اطفا حریق موضعی فایرتیوب در دو نوع تولید و عرضه می شوند: سیستمهای نوع مستقیم (Direct) و سیستمهای نوع غیر مستقیم(InDirect)

این فناوری از تیوب حساس به حرارت برای تشخیص خودکار آتش‌سوزی و فعال کردن سیستم استفاده می‌کند. تیوب در داخل و اطراف فضای مورد نظر نصب می‌شود و داخل آن گاز Clean Agent تحت فشار در جریان است. هنگامی که حریق رخ می‌دهد، تیوب در نقطه آستانه حرارتی خود می‌ترکد. از آنجایی که گاز داخل سیلندر مستقیماً به تیوب وارد می‌شود، تخلیه فوری گاز اطفا کننده در نقطه‌ای که تیوب سوراخ شده، شروع می‌شود.

سیستم‌‌های Direct یا مستقیم Reacton  به روش زیر کار می‌کنند:

گرمای ناشی از حریق، تیوب حساس به حرارت تحت فشار را در نقطه‌ای که حریق رخ داده است، می‌ترکاند. سپس گاز Clean Agent از طریق سوراخ ایجاد شده برای خاموش کردن حریق، تخلیه می‌شود. تجهیزات مکملی مانند سوئیچ‌های فشار فعال می‌شوند تا سیگنالهای هشدار آتش‌سوزی را فعال نمایند .

سیستم‌های اطفا حریق موضعی Reacton  به گونه‌ای طراحی شده‌اند که ملاحظات قوی‌ترین و سختگیرانه‌ترین استانداردهای این زمینه در سراسر جهان را برآورده کنند. سیستم‌های اطفا حریق اتوماتیک Reacton   مستقل از منبع تغذیه هستند و این امر اطمینان از انجام صحیح کشف و اطفا حریق را در هر شرایطی تضمین می‌کند.

Reacton  فناوری اطفا حریق موضعی  خود را با بهره گیری از ماده اطفا کننده Clean Agent نظیر FM200 یا NOVEC به روشی منحصر به فرد و به منظور ارائه عملکرد برتر در اطفا حریق، ابداع کرده است.

سیستم‌های اطفا حریق موضعی از نوع غیر مستقیم Reacton از سنسورتیوب‌های حساس به حرارت و شعله به عنوان روش تشخیص اولیه حریق استفاده می‌کنند. پس از شناسایی حریق، شیر سر سیلندر فعال می‌شود و گاز اطفا حریق را از مجرای شبکه‌ای از شیلنگ و لوله‌ و از طریق نازل نصب شده در محل،  تخلیه می‌کند. نحوه‌ی عملکرد این سیستم با سیستم مستقیم که گاز را از طریق سوراخ ایجاد شده در تیوب، تخلیه می کند، متفاوت است.

سیستم های In-Direct به روش زیر کار می‌کنند:

هنگامی که سنسورتیوب سوراخ می‌شود، نیتروژن موجود در آن آزاد می شود. این کاهش فشار باعث می‌شود که شیر سیلندر فعال شده و گاز را در ناحیه تحت حفاظت از طریق نازل تخلیه کند. این امر باعث اشباع ناحیه تحت حفاظت از گاز شده و حریق اطفا می‌شود. در ادامه تجهیزات جانبی مانند سوئیچ‌های فشار فعال می‌شوند تا سیگنال هشدار حریق را ارسال نمایند.

مطالب مرتبط